วันที่ 20 เม.ย. 2564 กิจกรรมการประชุมครั้งที่ 10 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 16 มี.ค. 2564 กิจกรรมการประชุมครั้งที่ 9 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรมการประชุมครั้งที่ 8 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 25 ม.ค. 2564 กิจกรรมเปิดการเรียน Onsite ทุกระดับชั้น (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 22 ม.ค. 2564 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 21 ม.ค. 2564 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 20 ม.ค. 2564 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 19 ม.ค. 2564 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 18 ม.ค. 2564 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 15 ม.ค. 2564 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 14 ม.ค. 2564 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 14 ม.ค. 2564 กิจกรรมการประชุมครั้งที่ 7 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 13 ม.ค. 2564 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 12 ม.ค. 2564 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 11 ม.ค. 2564 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 8 ม.ค. 2564 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 7 ม.ค. 2564 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 6 ม.ค. 2564 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 5 ม.ค. 2564 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 4 ม.ค. 2564 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 3 ม.ค. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 2 ม.ค. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 1 ม.ค. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 30 ธ.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 29 ธ.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 28 ธ.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 25 ธ.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 24 ธ.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 23 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมกีฬาบ้านเซนต์ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 23 ธ.ค. 2563 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณวันครอบครัวมงฟอร์ต (งานอภิบาล)
วันที่ 22 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมกีฬาบ้านเซนต์ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 21 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรม "STOP BULLY" หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 21 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมกีฬาบ้านเซนต์ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 18 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานนโยบายและแผน)
วันที่ 17 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานนโยบายและแผน)
วันที่ 16 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ (งานนโยบายและแผน)
วันที่ 15 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานนโยบายและแผน)
วันที่ 15 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการประชุมครั้งที่ 6 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 14 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ (งานนโยบายและแผน)
วันที่ 11 ธ.ค. 2563 กิจกรรมหยุดเรียนตามประกาศของรัฐบาล (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 10 ธ.ค. 2563 กิจกรรมหยุดเรียนตามประกาศของรัฐบาล (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 9 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 8 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 7 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 6 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรม​ MC​ FAMILY​ RUN​ ครั้งที่​ 1 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 4 ธ.ค. 2563 กิจกรรมวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จ(เปิดไฟต้นคริสต์มาส) (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /9.1/EP (งานอภิบาล)
วันที่ 30 พ.ย. 2563 กิจกรรมกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /7-8 (งานอภิบาล)
วันที่ 28 พ.ย. 2563 กิจกรรมสอบ IELTS (งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร)
วันที่ 27 พ.ย. 2563 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นม.5 ทำกิจกรรมอาสาพัฒนาที่โครงการพระราชดำริห้วยลาน อ.สันกำแพง (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 26 พ.ย. 2563 กิจกรรมกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /5-6 (งานอภิบาล)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3-4 (งานอภิบาล)
วันที่ 24 พ.ย. 2563 กิจกรรมกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-2 (งานอภิบาล)
วันที่ 20 พ.ย. 2563 กิจกรรมหยุดเรียนวันหยุดตามมติ ครม. (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 19 พ.ย. 2563 กิจกรรมหยุดเรียนวันหยุดตามมติ ครม. (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 16 พ.ย. 2563 กิจกรรมแถลงข่าวกิจกรรม MC Family Run ครั้งที่ 1 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 14 พ.ย. 2563 กิจกรรมอบรม 7 Habits for Parents (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 14 พ.ย. 2563 กิจกรรมอบรมครูต่างชาติ Cambridge Curriculum Monitoring and Cambridge Resources Updates 2020 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 14 พ.ย. 2563 กิจกรรมมอบตัวนักเรียนแทรกชั้น ม.1-ม.5 ปีการศึกษา 2564 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 12 พ.ย. 2563 กิจกรรมการประชุมครั้งที่ 5 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 10 พ.ย. 2563 กิจกรรมการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับจังหวัด) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 9 พ.ย. 2563 กิจกรรมการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับจังหวัด) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 8 พ.ย. 2563 กิจกรรมมอบตัวนักเรียนม.1​ จากแผนกประถม (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 7 พ.ย. 2563 กิจกรรมวันผู้ปกครอง​พบครูครั้งที่​ 2/2563​ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 26 ต.ค. 2563 กิจกรรมเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 16 ต.ค. 2563 กิจกรรมการประชุมครั้งที่ 4 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 11 ต.ค. 2563 กิจกรรมพิธีเปิดสนามกีฬา "บัญญัติ โรจนารุณ" (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 17 ก.ย. 2563 กิจกรรมกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นม.4/Aและม.4/B (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรมกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นม.4/7และม.4/8 (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรมการประชุมครั้งที่ 3 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นม.4/9และม.4/10 (งานอภิบาล)
วันที่ 11 ก.ย. 2563 กิจกรรมกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นม.4/5 และม.4/6 (งานอภิบาล)
วันที่ 10 ก.ย. 2563 กิจกรรมกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นม.4/3 และม.4/4 (งานอภิบาล)
วันที่ 8 ก.ย. 2563 กิจกรรมกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นม.4/1และม.4/2 (งานอภิบาล)
วันที่ 28 ส.ค. 2563 กิจกรรมการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานนโยบายและแผน)
วันที่ 27 ส.ค. 2563 กิจกรรมการประชุมครั้งที่ 2 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 26 ส.ค. 2563 กิจกรรมการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ (งานนโยบายและแผน)
วันที่ 25 ส.ค. 2563 กิจกรรมการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานนโยบายและแผน)
วันที่ 24 ส.ค. 2563 กิจกรรมการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ (งานนโยบายและแผน)
วันที่ 24 ส.ค. 2563 กิจกรรมการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานนโยบายและแผน)
วันที่ 11 ส.ค. 2563 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ (งานอภิบาล)
วันที่ 17 ก.ค. 2563 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต (งานอภิบาล)
วันที่ 9 ก.ค. 2563 กิจกรรมการประชุมครั้งที่ 1 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 3 ก.ค. 2563 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษาโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2563 กิจกรรมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 19 มิ.ย. 2563 กิจกรรมเช่าใช้โปรแกรม Adobe (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 19 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 17 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 16 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 15 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 12 มิ.ย. 2563 กิจกรรมเช่าใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ Window และ Microsoft office (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 12 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 10 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 8 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 4 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 3 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 31 พ.ค. 2563 กิจกรรมเช่าโปรแกรมป้องกันไวรัส (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 26 พ.ค. 2563 กิจกรรมเช่าใช้และบำรุงรักษาโปรแกรม Mas School (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 25 พ.ค. 2563 กิจกรรมเช่าใช้บริการอินเทอร์เนตในโรงเรียน (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 25 พ.ค. 2563 กิจกรรมจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวให้กับนักเรียน (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 21 พ.ค. 2563 กิจกรรมชำระค่าบริการสัญญาณ True Vision แบบรายปี 5 จุด (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 16 พ.ค. 2563 กิจกรรมเช่าใช้บริการอินเทอร์เนตในโรงเรียน (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 15 พ.ค. 2563 กิจกรรมค่าประกัน Warranty FortiGate 500 E (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 1 พ.ค. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 2 (Online Interective Classroom) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)