วันที่ 20 เม.ย. 2564 กิจกรรมการประชุมครั้งที่ 10 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 16 มี.ค. 2564 กิจกรรมการประชุมครั้งที่ 9 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 16 ก.พ. 2564 กิจกรรมการประชุมครั้งที่ 8 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 14 ม.ค. 2564 กิจกรรมการประชุมครั้งที่ 7 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 15 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการประชุมครั้งที่ 6 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 12 พ.ย. 2563 กิจกรรมการประชุมครั้งที่ 5 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 16 ต.ค. 2563 กิจกรรมการประชุมครั้งที่ 4 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรมการประชุมครั้งที่ 3 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 11 ส.ค. 2563 กิจกรรมการประชุมครั้งที่ 2 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 9 ก.ค. 2563 กิจกรรมการประชุมครั้งที่ 1 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 3 ก.ค. 2563 กิจกรรมพิธีกรรมโอกาสเปิดปีการศึกษา (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2563 กิจกรรมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 19 มิ.ย. 2563 กิจกรรมเช่าใช้โปรแกรม Adobe (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 19 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 17 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 16 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 15 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 12 มิ.ย. 2563 กิจกรรมเช่าใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ Window และ Microsoft office (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 12 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 10 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 8 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 4 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 3 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 31 พ.ค. 2563 กิจกรรมเช่าโปรแกรมป้องกันไวรัส (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 26 พ.ค. 2563 กิจกรรมเช่าใช้และบำรุงรักษาโปรแกรม Mas School (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 25 พ.ค. 2563 กิจกรรมเช่าใช้บริการอินเทอร์เนตในโรงเรียน (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 25 พ.ค. 2563 กิจกรรมจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวให้กับนักเรียน (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 21 พ.ค. 2563 กิจกรรมชำระค่าบริการสัญญาณ True Vision แบบรายปี 5 จุด (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 16 พ.ค. 2563 กิจกรรมเช่าใช้บริการอินเทอร์เนตในโรงเรียน (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 15 พ.ค. 2563 กิจกรรมค่าประกัน Warranty FortiGate 500 E (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 1 พ.ค. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอน Online Phase 2 (Online Interective Classroom) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)