วันที่ 27 ก.พ. 2564 กิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตร ม.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ก.พ. 2564 กิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ก.พ. 2564 กิจกรรมซ้อมพิธีมอบวุฒิบัตร ม.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ก.พ. 2564 กิจกรรมซ้อมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ธ.ค. 2563 กิจกรรมสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 8 ธ.ค. 2563 กิจกรรมพิธีสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2563 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 5 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ONCB THAI YOUTH LEAGUE 2020 รุ่นอายุ 14 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 4 ธ.ค. 2563 กิจกรรมซ้อมใหญ่ พิธีสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2563 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 2 ธ.ค. 2563 กิจกรรมซ้อมย่อย (ครั้งที่ 2) พิธีสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2563 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 30 พ.ย. 2563 กิจกรรมซ้อมย่อย (ครั้งที่ 1) พิธีสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2563 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 26 พ.ย. 2563 กิจกรรม การฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 16 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมกิจกรรมวันสำคัญ ทางลูกเสือ (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 19 พ.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ONCB THAI YOUTH LEAGUE 2020 รุ่นอายุ 14 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 18 พ.ย. 2563 กิจกรรม การฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 15 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 15 พ.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ONCB THAI YOUTH LEAGUE 2020 รุ่นอายุ 14 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 14 พ.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ONCB THAI YOUTH LEAGUE 2020 รุ่นอายุ 14 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 11 พ.ย. 2563 กิจกรรม การฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 14 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 8 พ.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ONCB THAI YOUTH LEAGUE 2020 รุ่นอายุ 14 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 7 พ.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ONCB THAI YOUTH LEAGUE 2020 รุ่นอายุ 14 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 4 พ.ย. 2563 กิจกรรม การฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 13 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 28 ต.ค. 2563 กิจกรรมการฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 12 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 21 ต.ค. 2563 กิจกรรมการฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 11 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 18 ต.ค. 2563 กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร ประจำปีการศึกษา 2563 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 17 ต.ค. 2563 กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร ประจำปีการศึกษา 2563 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 14 ต.ค. 2563 กิจกรรมการฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 10 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 12 ต.ค. 2563 กิจกรรมค่ายนายหมู่ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 11 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 ประจำปี 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 10 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 ประจำปี 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 9 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 ประจำปี 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 9 ต.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมทดสอบกำลังใจลูกเสือ-เนตรนารี (ยิงปืน) ประจำปีการศึกษา 2563 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 7 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ครูมงฟอร์ตฯ พบ ชมรมผู้ปกครองมงฟอร์ตฯ (งานกีฬา)
วันที่ 7 ต.ค. 2563 กิจกรรมการฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 9 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 3 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลรายการ ONCB Thai Youth league 2020 - 2021 รอบเพลย์ออฟ (งานกีฬา)
วันที่ 3 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 รุ่น 18 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 2 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 รุ่น 18 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 1 ต.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 รุ่น 18 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 30 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 30 ก.ย. 2563 กิจกรรมการฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 8 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 29 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 รุ่น 18 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 29 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 29 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 28 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 27 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 รุ่น 18 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 27 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 26 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 25 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 รุ่น 18 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 25 ก.ย. 2563 กิจกรรมการฝึก นศท.บังคับบัญชา (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 24 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 24 ก.ย. 2563 กิจกรรมการฝึก นศท.บังคับบัญชา (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 23 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 รุ่น 18 ปี (งานกีฬา)
วันที่ 23 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬากอล์ฟกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 23 ก.ย. 2563 กิจกรรมการประชุมชี้แจงแผนการฝึก นศท. และฝึกทบทวน ผกท. (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 23 ก.ย. 2563 กิจกรรมการฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 7 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 23 ก.ย. 2563 กิจกรรมการฝึก นศท.บังคับบัญชา (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 22 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬากอล์ฟกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (งานกีฬา)
วันที่ 22 ก.ย. 2563 กิจกรรมการประชุมชี้แจงแผนการฝึก นศท. และฝึกทบทวน ผกท. (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 22 ก.ย. 2563 กิจกรรมการฝึก นศท.บังคับบัญชา (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมการฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 6 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 10 ก.ย. 2563 กิจกรรมพิธีไหว้ครู และเปิดการฝึก นศท.ประจำปีการศึกษา 2563 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 9 ก.ย. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 9 ก.ย. 2563 กิจกรรมการฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 5 (หยุดเรียน นศท.) (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 4 ก.ย. 2563 กิจกรรมเปิดรับสมครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 3 ก.ย. 2563 กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ม.1 ,2 , 4 , 6 ประจำปีการศึกษา 2563 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ก.ย. 2563 กิจกรรมเปิดรับสมครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 2 ก.ย. 2563 กิจกรรมเปิดรับสมครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 2 ก.ย. 2563 กิจกรรมการฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 4 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 1 ก.ย. 2563 กิจกรรมเปิดรับสมครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 31 ส.ค. 2563 กิจกรรมเปิดรับสมครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 26 ส.ค. 2563 กิจกรรมการฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 3 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 23 ส.ค. 2563 กิจกรรมการฝึก นศท.จราจร ประจำปีการศึกษา 2563 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 22 ส.ค. 2563 กิจกรรมการฝึก นศท.จราจร ประจำปีการศึกษา 2563 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 19 ส.ค. 2563 กิจกรรมการฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 2 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 2 ส.ค. 2563 กิจกรรมค่ายนายหมู่ ระดับชั้น ม.1 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 2 ส.ค. 2563 กิจกรรมค่ายนายหมู่ ระดับชั้น ม.2 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 2 ส.ค. 2563 กิจกรรมค่ายนายหมู่ ระดับชั้น ม.3 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 1 ส.ค. 2563 กิจกรรมค่ายนายหมู่ ระดับชั้น ม.1 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 1 ส.ค. 2563 กิจกรรมค่ายนายหมู่ ระดับชั้น ม.2 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 1 ส.ค. 2563 กิจกรรมค่ายนายหมู่ ระดับชั้น ม.3 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 31 ก.ค. 2563 กิจกรรมค่ายนายหมู่ ระดับชั้น ม.1 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 31 ก.ค. 2563 กิจกรรมค่ายนายหมู่ ระดับชั้น ม.2 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 31 ก.ค. 2563 กิจกรรมค่ายนายหมู่ ระดับชั้น ม.3 (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 30 ก.ค. 2563 กิจกรรมพิธีไหว้ครู มอบรางวัลครูทำงาน 25 ปี 30 ปีและแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2563 (งานกิจกรรม ชมรมและบำเพ็ญประโยชน์)
วันที่ 27 ก.ค. 2563 กิจกรรมรับสมัคร นศท. (เก็บตก) (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 24 ก.ค. 2563 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาท สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 (งานกิจกรรม ชมรมและบำเพ็ญประโยชน์)
วันที่ 10 ก.ค. 2563 กิจกรรมการรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 รับรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2-3 และรายงานตัว นศท.ซ้ำชั้น (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 4 ก.ค. 2563 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม นศท.(ชาย) ประจำปีการศึกษา 2562 (ตกค้าง) (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 3 ก.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ม.1 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ก.ค. 2563 กิจกรรมปฐมนิเทศการสมัครเรียน นศท.ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) เวลา 16.30-17.30 น. (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 3 ก.ค. 2563 กิจกรรมปฐมนิเทศ นศท.ชั้้นปีที่ 2 และ 3 การเขียนแบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2563 (แบบ รด.2) รอบที่ 2 เวลา 12.30-13.00 น (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 2 ก.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมค่ายพันธสัญญา ม.4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ก.ค. 2563 กิจกรรมปฐมนิเทศการสมัครเรียน นศท.ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) เวลา 16.30-17.30 น. (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 2 ก.ค. 2563 กิจกรรมปฐมนิเทศ นศท.ชั้้นปีที่ 2 และ 3 การเขียนแบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2563 (แบบ รด.2) รอบที่ 1 เวลา 12.30-13.00 น. (งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)
วันที่ 2 มิ.ย. 2563 กิจกรรมดำเนินการจัดซื้อชุดกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 19 พ.ค. 2563 กิจกรรม- ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (งานกีฬา)