วันที่ 13 ธ.ค. 2563 กิจกรรมสอบ HSK สำหรับนักเรียน ม.ปลาย (กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )
วันที่ 6 ธ.ค. 2563 กิจกรรมสอบ JLPT ม.ปลาย (กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )
วันที่ 4 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรม Big Cleaning Day ม.1 (กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )
วันที่ 4 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรม Big Cleaning Day ม.2 (กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )
วันที่ 4 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรม Big Cleaning Day ม.3 (กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )
วันที่ 4 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรม Big Cleaning Day ม.4 (กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )
วันที่ 4 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรม Big Cleaning Day ม.5 (กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )
วันที่ 4 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรม Big Cleaning Day ม.6 (กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )
วันที่ 26 พ.ย. 2563 กิจกรรมสอบ YCT ม.3 (กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )
วันที่ 24 พ.ย. 2563 กิจกรรมสอบ YCT ม.2 (กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมสอบ YCT ม.1 (กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )
วันที่ 9 ต.ค. 2563 กิจกรรมปรับปรุงสวนวรรณคดี (กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )
วันที่ 8 ต.ค. 2563 กิจกรรมปรับปรุงสวนวรรณคดี (กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )
วันที่ 7 ต.ค. 2563 กิจกรรมปรับปรุงสวนวรรณคดี (กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )
วันที่ 6 ต.ค. 2563 กิจกรรมปรับปรุงสวนวรรณคดี (กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )
วันที่ 5 ต.ค. 2563 กิจกรรมปรับปรุงสวนวรรณคดี (กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )
วันที่ 4 ต.ค. 2563 กิจกรรมปรับปรุงสวนวรรณคดี (กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )
วันที่ 3 ต.ค. 2563 กิจกรรมปรับปรุงสวนวรรณคดี (กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )
วันที่ 2 ต.ค. 2563 กิจกรรมปรับปรุงสวนวรรณคดี (กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )
วันที่ 1 ต.ค. 2563 กิจกรรมปรับปรุงสวนวรรณคดี (กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )
วันที่ 9 ส.ค. 2563 กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพเครื่องปรับอากาศ (กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )
วันที่ 9 ส.ค. 2563 กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพห้องน้ำ (กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )