วันที่ 30 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 27 ส.ค. 2566 กิจกรรม: สอบสัมภาษณ์นักเรียน (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 24 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 20 ส.ค. 2566 กิจกรรม: สอบวัดความรู้ ม.1,ม.4 และประชุมผู้ปกครอง (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 19 ส.ค. 2566 กิจกรรม: สอบวัดความรู้ ม.1,ม.4 และประชุมผู้ปกครอง (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 12 ส.ค. 2566 กิจกรรม: กีฬา 3 สถาบัน MCS MCP ACL (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 8 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 31 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 30 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 29 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 28 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 27 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 26 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 25 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 24 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 23 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 22 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 21 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 20 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 19 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 18 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 17 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 16 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 15 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 14 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 13 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 12 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 11 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 10 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 9 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 8 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 7 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 6 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 5 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 4 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 3 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 2 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 1 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบทุนอันโตนีโอ มารีอาและ รอบ Gifted ฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 30 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์เข้าเรียน (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 28 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนฯ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 24 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: สัมภาษณ์นักเรียน (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 21 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 14 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2566 (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 14 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบ Portfolio (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 13 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบ Portfolio (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 12 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบ Portfolio (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 11 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: อบรมผู้ร่วมบริหาร (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 11 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบ Portfolio (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 10 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: อบรมผู้ร่วมบริหาร (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 10 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบ Portfolio (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 9 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบ Portfolio (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 8 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบ Portfolio (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 7 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบ Portfolio (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 6 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบ Portfolio (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 5 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบ Portfolio (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 4 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบ Portfolio (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 3 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ครูชาวต่างประเทศ (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 3 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบ Portfolio (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 2 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบ Portfolio (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 1 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมสำนักผู้อำนวยการครั้งที่ 1/2566 (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 1 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนรอบ Portfolio (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 28 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ปฐมนิเทศครู บุคลากรทางการสึกษา และเจ้าหน้าาที่ใหม่ ปีการศึกษา 2566 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 20 พ.ค. 2566 กิจกรรม: สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน พนักงาน (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 13 พ.ค. 2566 กิจกรรม: สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 12 พ.ค. 2566 กิจกรรม: สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 11 พ.ค. 2566 กิจกรรม: สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานทรัพยากรมนุษย์)