วันที่ 29 มี.ค. 2567 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 28 มี.ค. 2567 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 27 มี.ค. 2567 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 1 มี.ค. 2567 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 1 มี.ค. 2567 กิจกรรม: Senior Recital ของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ม.6 (งานกลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันที่ 29 ก.พ. 2567 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 28 ก.พ. 2567 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 27 ก.พ. 2567 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 26 ก.พ. 2567 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 23 ก.พ. 2567 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับชั้น ม.4-5 (งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล)
วันที่ 22 ก.พ. 2567 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับชั้น ม.1-2 (งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล)
วันที่ 21 ก.พ. 2567 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับชั้น ม.4-5 (งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล)
วันที่ 20 ก.พ. 2567 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับชั้น ม.1-2 (งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล)
วันที่ 19 ก.พ. 2567 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับชั้น ม.4-5 (งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล)
วันที่ 16 ก.พ. 2567 กิจกรรม: รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 66 จากงานนโยบายและแผน (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 15 ก.พ. 2567 กิจกรรม: รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 66 จากงานนโยบายและแผน (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 14 ก.พ. 2567 กิจกรรม: รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 66 จากงานนโยบายและแผน (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 13 ก.พ. 2567 กิจกรรม: รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 66 จากงานนโยบายและแผน (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 12 ก.พ. 2567 กิจกรรม: รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 66 จากงานนโยบายและแผน (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 12 ก.พ. 2567 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 9 ก.พ. 2567 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับชั้น ม.3 (งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล)
วันที่ 8 ก.พ. 2567 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับชั้น ม.3 (งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล)
วันที่ 5 ก.พ. 2567 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 2 ก.พ. 2567 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับชั้น ม.6 (งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล)
วันที่ 2 ก.พ. 2567 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 1 ก.พ. 2567 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับชั้น ม.6 (งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล)
วันที่ 1 ก.พ. 2567 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 31 ม.ค. 2567 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 30 ม.ค. 2567 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 29 ม.ค. 2567 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 29 ม.ค. 2567 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 22 ม.ค. 2567 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 15 ม.ค. 2567 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 8 ม.ค. 2567 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 3 ม.ค. 2567 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 2 ม.ค. 2567 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 18 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 15 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 66 จากงานนโยบายและแผน (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 14 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 66 จากงานนโยบายและแผน (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 13 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 66 จากงานนโยบายและแผน (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 12 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 66 จากงานนโยบายและแผน (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 4 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 1 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 30 พ.ย. 2566 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 29 พ.ย. 2566 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 27 พ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 20 พ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 13 พ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 6 พ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 1 พ.ย. 2566 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 31 ต.ค. 2566 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 30 ต.ค. 2566 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 30 ต.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 27 ต.ค. 2566 กิจกรรม: รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 66 จากงานนโยบายและแผน (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 27 ต.ค. 2566 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 26 ต.ค. 2566 กิจกรรม: รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 66 จากงานนโยบายและแผน (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 26 ต.ค. 2566 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 25 ต.ค. 2566 กิจกรรม: รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 66 จากงานนโยบายและแผน (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 24 ต.ค. 2566 กิจกรรม: รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 66 จากงานนโยบายและแผน (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 16 ต.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 16 ต.ค. 2566 กิจกรรม: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 (งานกลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันที่ 3 ต.ค. 2566 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 2 ต.ค. 2566 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 29 ก.ย. 2566 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 28 ก.ย. 2566 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 25 ก.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 22 ก.ย. 2566 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ระดับชั้น ม.ปลาย (งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล)
วันที่ 21 ก.ย. 2566 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ระดับชั้น ม.ต้น (งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล)
วันที่ 20 ก.ย. 2566 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ระดับชั้น ม.ปลาย (งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล)
วันที่ 19 ก.ย. 2566 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ระดับชั้น ม.ต้น (งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล)
วันที่ 18 ก.ย. 2566 กิจกรรม: สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ระดับชั้น ม.ปลาย (งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล)
วันที่ 11 ก.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 4 ก.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 1 ก.ย. 2566 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 31 ส.ค. 2566 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 30 ส.ค. 2566 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 28 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 21 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 14 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 7 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 2 ส.ค. 2566 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 1 ส.ค. 2566 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 31 ก.ค. 2566 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 31 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 28 ก.ค. 2566 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 27 ก.ค. 2566 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 24 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 21 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 66 จากงานนโยบายและแผน (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 20 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 66 จากงานนโยบายและแผน (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 19 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 66 จากงานนโยบายและแผน (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 18 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 66 จากงานนโยบายและแผน (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 17 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 66 จากงานนโยบายและแผน (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 17 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 10 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 4 ก.ค. 2566 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 3 ก.ค. 2566 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 3 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 30 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 29 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 28 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่าย (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 26 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 19 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 12 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 10 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: เริ่มโครงการเสาร์สร้างสรรค์ (งานกลุ่มสาระการเรียนรู้)
วันที่ 29 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 22 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 15 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายวิชาการ (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 15 พ.ค. 2566 กิจกรรม: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 (งานกลุ่มสาระการเรียนรู้)