วันที่ 21 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานอภิบาลและส่งเสริมจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต)
วันที่ 20 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานอภิบาลและส่งเสริมจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต)
วันที่ 19 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานอภิบาลและส่งเสริมจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต)
วันที่ 15 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: พิธีไหว้ครู (งานนศท. ชมรม กิจกรรม และบำเพ็ญประโยชน์)
วันที่ 14 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานอภิบาลและส่งเสริมจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต)
วันที่ 13 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานอภิบาลและส่งเสริมจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต)
วันที่ 12 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (งานอภิบาลและส่งเสริมจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต)
วันที่ 3 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ค่ายนักเรียนคาทอลิก ครั้งที่ 29 (งานอภิบาลและส่งเสริมจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต)
วันที่ 2 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ค่ายนักเรียนคาทอลิก ครั้งที่ 29 (งานอภิบาลและส่งเสริมจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต)
วันที่ 2 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2566 และวันศุกร์ต้นเดือน (งานอภิบาลและส่งเสริมจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต)
วันที่ 2 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (งานนศท. ชมรม กิจกรรม และบำเพ็ญประโยชน์)
วันที่ 31 พ.ค. 2566 กิจกรรม: เบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เดือนพฤษภาคม 2566 (งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน ดูแลความปลอดภัย จราจร)
วันที่ 31 พ.ค. 2566 กิจกรรม: เบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สายตรวจ ตู้แดง เดือนพฤษภาคม 2566 (งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน ดูแลความปลอดภัย จราจร)
วันที่ 29 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 27 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และม.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมและดูแลนักเรียน)
วันที่ 27 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ค่ายผู้นำกรรมการสภานักเรียนมงฟอร์ต (งานพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จและสภานักเรียน)
วันที่ 26 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ค่ายผู้นำกรรมการสภานักเรียนมงฟอร์ต (งานพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จและสภานักเรียน)
วันที่ 25 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ค่ายผู้นำกรรมการสภานักเรียนมงฟอร์ต (งานพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จและสภานักเรียน)
วันที่ 25 พ.ค. 2566 กิจกรรม: จัดซื้ออุปกรณ์เสริมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน ดูแลความปลอดภัย จราจร)
วันที่ 24 พ.ค. 2566 กิจกรรม: พิธีประดับเข็มตราโรงเรียน นักเรียนระดับชั้น ม. 4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมและดูแลนักเรียน)
วันที่ 22 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้าระดับชั้น ม.1-6 (งานบริหารฝ่าย)
วันที่ 8 พ.ค. 2566 กิจกรรม: สำรวจวิทยุสื่อสาร (งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน ดูแลความปลอดภัย จราจร)
วันที่ 20 เม.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการการทำงาน (งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน ดูแลความปลอดภัย จราจร)
วันที่ 7 เม.ย. 2566 กิจกรรม: สำรวจป้ายบ่งชี้ และอุปกรณ์จราจร (งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน ดูแลความปลอดภัย จราจร)