วันที่ 22 ธ.ค. 2560 กิจกรรมควบคุมเครื่องเสียงกิจกรรมวันคริสตมาส (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 21 ธ.ค. 2560 กิจกรรมติดตั้งเครื่องเสียงกิจกรรมวันคริสตมาส (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 14 ธ.ค. 2560 กิจกรรมสรุปรายงานการประชุม (งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 7 ธ.ค. 2560 กิจกรรมฉีควัคซีนไข้หวัดใหญ่ (งานพยาบาล)
วันที่ 2 ธ.ค. 2560 กิจกรรมกิจกรรม MC Night ปีการศึกษา 2560 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 1 ธ.ค. 2560 กิจกรรมประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 23 พ.ย. 2560 กิจกรรมสรุปรายงานการประชุม (งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 15 พ.ย. 2560 กิจกรรมอบรมทบทวนโปรแกรม SWIS ให้กับครูและบุคลากรที่รับผิดชอบแผนงานโครงการ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 14 พ.ย. 2560 กิจกรรมอบรมทบทวนการใช้โปรแกรม Swis (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 11 พ.ย. 2560 กิจกรรมควบคุมดูแลระบบเสียงและห้องประชุมกิจกรรม Open House นักเรียนระดับชั้น ป.6 มงฟอร์ตประถม (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 10 พ.ย. 2560 กิจกรรมกิจกรรมคอนเสิร์ตสัญจรสมาคมสมาพัธ์ผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 7 พ.ย. 2560 กิจกรรมWorkshop โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 6 พ.ย. 2560 กิจกรรมWorkshop โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 5 พ.ย. 2560 กิจกรรมWorkshop โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 1 พ.ย. 2560 กิจกรรมประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 1 พ.ย. 2560 กิจกรรมทบทวนโปรแกรม SWIS ครั้งที่ 1 เทอม 2 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 20 ต.ค. 2560 กิจกรรมสรุปรายงานการประชุม (งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 2 ต.ค. 2560 กิจกรรมประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่6/2560 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 27 ก.ย. 2560 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรม สื่อสร้างสรรค์ สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 18 ก.ย. 2560 กิจกรรมสรุปรายงานการประชุม (งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 15 ก.ย. 2560 กิจกรรมสรุปรายงานการประชุม (งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 14 ก.ย. 2560 กิจกรรมสรุปรายงานการประชุม (งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 1 ก.ย. 2560 กิจกรรมติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายวิชาการ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 1 ก.ย. 2560 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน แต่ละเดือน (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 1 ก.ย. 2560 กิจกรรมประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่6/2560 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 1 ก.ย. 2560 กิจกรรมWorkshop การสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 31 ส.ค. 2560 กิจกรรมติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายวิชาการ (EP) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 31 ส.ค. 2560 กิจกรรมWorkshop การสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 30 ส.ค. 2560 กิจกรรมติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายบุคลากร (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 30 ส.ค. 2560 กิจกรรมWorkshop การสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 29 ส.ค. 2560 กิจกรรมติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 29 ส.ค. 2560 กิจกรรมWorkshop การสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 28 ส.ค. 2560 กิจกรรมติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 28 ส.ค. 2560 กิจกรรมWorkshop การสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 25 ส.ค. 2560 กิจกรรมติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 24 ส.ค. 2560 กิจกรรมติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 18 ส.ค. 2560 กิจกรรมกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์-โบราณคดี เวียงท่ากาน (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 17 ส.ค. 2560 กิจกรรมสรุปรายงานการประชุม (งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 17 ส.ค. 2560 กิจกรรมกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์-โบราณคดี เวียงท่ากาน (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 16 ส.ค. 2560 กิจกรรมกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์-โบราณคดี เวียงท่ากาน (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 15 ส.ค. 2560 กิจกรรมกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์-โบราณคดี เวียงท่ากาน (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 11 ส.ค. 2560 กิจกรรมประชุมติดตามการใช้ระบบ SWIS ในหน่วยงานต่างๆ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 9 ส.ค. 2560 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนม.2 (งานพยาบาล)
วันที่ 7 ส.ค. 2560 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนม.5 (งานพยาบาล)
วันที่ 5 ส.ค. 2560 กิจกรรมPanasonic KWN Global Summit 2017, และ “Panasonic KWN Global Awards Ceremony 2017 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 4 ส.ค. 2560 กิจกรรมPanasonic KWN Global Summit 2017, และ “Panasonic KWN Global Awards Ceremony 2017 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 3 ส.ค. 2560 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนม.4 (งานพยาบาล)
วันที่ 3 ส.ค. 2560 กิจกรรมPanasonic KWN Global Summit 2017, และ “Panasonic KWN Global Awards Ceremony 2017 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 2 ส.ค. 2560 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนม.1 (งานพยาบาล)
วันที่ 2 ส.ค. 2560 กิจกรรมPanasonic KWN Global Summit 2017, และ “Panasonic KWN Global Awards Ceremony 2017 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 1 ส.ค. 2560 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนม.6 (งานพยาบาล)
วันที่ 1 ส.ค. 2560 กิจกรรมPanasonic KWN Global Summit 2017, และ “Panasonic KWN Global Awards Ceremony 2017 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 27 ก.ค. 2560 กิจกรรมติดตามสารสนเทศ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศร่วมกับงานแผนและนโยบาย (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 26 ก.ค. 2560 กิจกรรมติดตามสารสนเทศ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศร่วมกับงานแผนและนโยบาย (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 25 ก.ค. 2560 กิจกรรมติดตามสารสนเทศ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศร่วมกับงานแผนและนโยบาย (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 17 ก.ค. 2560 กิจกรรมการอบรม กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning (Leaning with iPad) (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 4 ก.ค. 2560 กิจกรรมประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่6/2560 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 30 มิ.ย. 2560 กิจกรรมเช่าใช้โปรแกรการเช่าใช้โปรแกรม Adobe (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 30 มิ.ย. 2560 กิจกรรมเช่าใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ Window และMicrosoft office (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 30 มิ.ย. 2560 กิจกรรมเช่าใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2560 กิจกรรมประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่5/2560 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2560 กิจกรรมประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่4/2560 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 12 มิ.ย. 2560 กิจกรรมเบิกพัสดุสำนักงาน (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 8 มิ.ย. 2560 กิจกรรมประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่3/2560 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 27 พ.ค. 2560 กิจกรรมการลงปฏิบัติการเขียนแผนงาน โครงการ และลงแผนงานโครงการในระบบ SWIS (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 24 พ.ค. 2560 กิจกรรมประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่2/2560 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 22 พ.ค. 2560 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงาน โครงการตาม ระบบ PDCA เพื่อลงในระบบ SWIS (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 18 พ.ค. 2560 กิจกรรมประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่1/2560 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 15 พ.ค. 2560 กิจกรรมเช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
วันที่ 11 เม.ย. 2560 กิจกรรม2.1 การสำรวจและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรถเก๋งถึงรูปแบบ รุ่น ราคา (งานยานพาหนะ ความปลอดภัย และจราจร)
วันที่ 11 เม.ย. 2560 กิจกรรม2.2 สำรวจบริษัทที่จำหน่าย และการบริการหลังการขาย (งานยานพาหนะ ความปลอดภัย และจราจร)