การตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปีการศึกษา 2562 โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ตามโครงการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" และได้รับการตรวจประเมินจากสำนักงานสวัสดิการฯ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับเกียรติบัติ "สถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น"โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานโภชนาการ
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 23 ครั้ง

Keep