การลงนาม MOU ระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ British Council


วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับ British Council ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมี Mr. Lawrence Smith, Head of Partner School ร่วมกับ ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์ เป็นผู้ลงนามจำนวนผู้อ่าน 22 ครั้ง

Keep