ผู้บริหารจาก The Experimental Middle School Attached to Yunnan Normal University เข้าพบผู้อำนวยการ หารือเรื่องความร่วมมือทางด้านวิชาการ


Miss Li Youqin, Principle of The Experimental Middle School Attached to Yunnan Normal University เข้าพบผู้อำนวยการเพื่อหารือเรื่องความร่วมมือด้านวิชาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ จำนวนผู้อ่าน 30 ครั้ง

Keep