นักเรียน ครู พนักงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมใจกำจัดยุงลาย


นักเรียน ครู พนักงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมใจกำจัดยุงลาย โดยใส่ทรายอะเบทลงในท่อน้ำ และแหล่งน้ำ รอบบริเวณดรงเรียน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562จำนวนผู้อ่าน 30 ครั้ง

Keep