งานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


งานวิเทศสัมพันธ์  ฝ่ายวิชาการ  ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันศุกร์ที่  30  สิงหาคม  2562จำนวนผู้อ่าน 33 ครั้ง

Keep