โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงร่วมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และอบรมเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยโดยงานพยาบาลเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงร่วมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และอบรมเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 30 สิงหาคม 62 เวลา 8.30-14.00น. ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 39 ครั้ง

Keep