ฝ่ายวิชาการ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงาน จากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์


เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำโดย ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งผู้แทนคณะครูจากฝ่ายวิชาการ ได้ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนภาคปกติ/ห้องเรียนพิเศษในโปรแกรม English Program จากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์

 จำนวนผู้อ่าน 72 ครั้ง

Keep