การจัดการศึกษาฟินแลนด์กับผู้บริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


ฝ่ายการศึกษาสถานทูตเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยน เรียนรู้เรื่องการจัดการศึกษาฟินแลนด์กับผู้บริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
จำนวนผู้อ่าน 58 ครั้ง

Keep