Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รับสมัครนักเรียนร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์
 

The 8th Thailand – New Zealand Language & Cultural Student Exchange

โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน

 

รับสมัครนักเรียนเป็น Host Family

รับนักเรียน New Zealand อยู่ด้วย เป็นระยะเวลา 1 เดือน (3 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563)

  1. ส่งใบสมัคร ภายใน 27 กันยายน 2562
  2. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสัมภาษณ์เป็น Host Family 29 ตุลาคม 2562
  3. สัมภาษณ์ Host Family 9 – 10 พฤศจิกายน 2562
  4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น Host Family 12 พฤศจิกายน 2562

 

 

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศนิวซีแลนด์

ระยะเวลา        1 เดือน (15 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2563)

ส่งใบสมัครภายใน 25 ตุลาคม 2562

 

สนใจติดต่อ มาสเตอร์จักรกริช  สาระขันธ์ โทร. 053-245570 – 5 ต่อ 311

ครูภวดี  ศรีใจ  ห้องวิเทศสัมพันธ์ฯ โทร. 053-245570 – 5 ต่อ 305

ครูอริญชย์  ชัยปริพรรห์  โทร. 053-245570 – 5 ต่อ 121

 

 ไฟล์แนบ 1มิส  ภวดี    ศรีใจ ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 83 ครั้ง จาก งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน