กิจกรรมส่งเสริมการร่วมกับห้าง Central Group โดยการนำหนังสือe-book ในโครงการ The 1 book E-library


เนื่องจากห้องสมุดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการร่วมกับห้าง Central Group  โดยการนำหนังสือe-book ในโครงการ The 1 book E-library มาแนะนำ 

และสอนการเข้าใช้ในในระบบ apprication  ต่าง ๆ เป็นต้น ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562  เวลา 11.00-13.30 น.โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานห้องสมุด
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 42 ครั้ง

Keep