กำหนดการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


ทางงานเทคโนโลยีมีกำหนดการเข้าตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ เพื่อซ่อมบำรุงให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีสภาพพร้อมใช้งาน โดยมีกำหนดการตามตารางที่แนบมา

แผนการซ่อมบำรุง

1.ตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ว่าอยู่ครบหรือไม่

2. ตรวจการทำงานของเครื่องว่าใช้ได้หรือไม่

3. ทำความสะอาดภายนอกCPU คีย์บอร์ด จอ เมาส์

4. ตรวจสอบสายไฟและสายสัญญาณต่างๆ เช่น ไฟติดๆ ดับๆ สายไฟ สายสัญญาณหลวมหรือหัก ควรเปลี่ยน ใหม่

5. ตรวจสอบสภาพอขงฮาร์ดดิสก์ว่ามี Bad Sector หรือไม่ โดยใช้โปรแกรมประเภทDisk Defragment Bad Sector คือ สัญญาณเตือนภัยอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าฮาร์ดดิสก์นั้นมีข้อบกพร่อง เช่น เกิดการชนกันของหัวอ่าน หัวอ่านการได้รับการเสียหาย อาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนแผ่นดิสก์เพิ่มขึ้น

6. เป่าฝุ่นหรือกำจัดฝุ่นที่อยู่บนเครื่อง โดยใช้แปรงทาสีที่มีชนอ่อน หรือเครื่องเป่าฝุ่นเครื่องเป่าลมไล่ฝุ่นออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์

7. ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจพัดลมระบบความร้อนและสายไฟที่อยู่ภายในว่าอยู่ในสภาพดีใช้งานได้

8. ตรวจไวรัสและแสกนไวรัส

9. ลบโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งาน ตลอดจนโฟลเดอร์และไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

10. การจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์

 จำนวนผู้อ่าน 44 ครั้ง

Keep