Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    งานวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
 

ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป  ประจำประเทศไทย  และตัวแทนจาก  10  มหาวิทยาลัยในไต้หวัน


มาสเตอร์  ไกรสิงห์    ใจหลวง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 8 ครั้ง จาก งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน