งานวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย


ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป  ประจำประเทศไทย  และตัวแทนจาก  10  มหาวิทยาลัยในไต้หวันจำนวนผู้อ่าน 21 ครั้ง

Keep