ตรวจรับมอบงานงวดที่ 4 โดยคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง และตัวแทนคณะกรรมการตรวจรับงวดงานก่อสร้างสนามฟุตบอลและลู่วิ่ง


ตัวแทนคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง และตัวแทนคณะกรรมการตรวจรับงวดงานฯ ประกอบด้วย
1. นายศิริพงศ์ ไชยวงค์
2. นายเชิดเกียรติ ไชยมั่น
3. นายภักดิพงษ์ ทาระวรรณ
4. ครูดาริษา แสงสินธุ์
5. ม. สรพงษ์ สมธรรม
6. ม. ไชยวัฒน์ บุญเลิศ
ได้ติดตามงานที่คณะกรรมการได้ลงตรวจสภาพจริงหลังการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 มีผลการตรวจดังนี้
1. งานจัดเก็บก้อนกรวดและลงทรายเพิ่มเติมในพื้นที่ปลูกหญ้าที่บริษัทฯ ลงปลูกหญ้าในรอบที่ 1 ตามที่คณะกรรมการให้มีการปรับแก้ / จากการสอบถามทางบริษัทฯ แจ้งว่าได้เก็บก้อนใหญ่ขนาดใหญ่ตามที่แนะนำไว้ออกหมดแล้วและได้ลงทรายเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการแนะนำ / กรรมการได้สุ่มเปิดแผ่นหญ้าที่ปลูกในวันแรกพบว่าไม่มีก้อนหินก้อนใหญ่ ๆ อีก สภาพหญ้ามีรากหญ้างอกติดกับพื้นใบหญ้ามีสีเขียวสดขึ้น
2. ติดตามความเรียบร้อยการปลูกหญ้าทั่วทั้งสนามฟุตบอล ตามงวดงานที่ 4 / พบว่าทางบริษัท ได้ปลูกหญ้าเต็มพื้นที่สนามแล้ว
3. ติดตามเรื่องการติดตั้งเสาธง (ตามงวดงานที่ 4) / พบว่าทางบริษัท ได้ติดตามเสาธงจำนวน 3 ต้น เรียบร้อยแล้ว
4. ติดตามหลักฐานการรับรองการเช็คค่ากราวด์ไฟฟ้า (ตามข้อตกลงและแผนการดำเนินงานก่อสร้าง) ทางบริษัทฯ แจ้งว่าในสัญญาจ้างไม่มีการออกแบบระบบกราวด์ของเสาไฟฟ้าทั้ง 4 ต้นไว้ แต่ทางบริษัทรับปากว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้สนามจะเพิ่มให้ทุกจุดสำหรับค่ากราวด์เมื่อดำเนินการติดตั้งกราวด์เรียบร้อยแล้วจะวัดค่ากราวด์และทำเอกสารรับรองการวัดค่ากราวด์ให้อีกครั้ง
5. ติดตามงานปรับปรุงระบบจ่ายน้ําดีหลังอาคารสระว่ายน้ํา (ตามงวดงานที่ 4) / พบว่าระบบน้ำทำงานได้ดี น้ำที่กรองมาใช้งานใสสะอาด สามารถนำน้ำจากแทงค์น้ำหลังสระว่ายน้ำมาใช้ที่สนามฟุตบอลได้ หัวฉีดน้ำบิ๊กกันใช้งานได้ดีทุกจุด
6. ติดตามงานติดตั้งเดินสายไฟฟ้า และสื่อสาร และอุปกรณ์ไฟฟ้า (ตามงวดงานที่ 4) / พบว่าทางบริษัทได้ติดตั้งระบบครบถ้วนและน้ำไปฝากรอไว้ที่ตอม่อไฟฟ้าส่องสว่างทั้ง 4 ต้นเรียบร้อยแล้วโดยมีการร้อยสายไฟฟ้าในท่อตามแบบ
7. งานอื่น ๆ
7.1 ทางคณะกรรมการฯ มอบหมายให้ทางบริษัททำประตูห้องปั้มน้ำ ที่ทำที่ปิดล็อคกุญแจ และเทปูนโลปชนระยะขอบ 3 เมตร โดยจะใช้พื้นที่ห้องปั้มน้ำเป็นที่เก็บรถตัดหญ้า และอุปกรณ์ซ่อมบำรุงสนาม เช่น เก็บปุ๋ย เก็บหัวฉีดน้ำ และอุปกรณ์อื่น ๆ
7.2 ทางคณะกรรมการฯ มอบหมายให้ทางบริษัทเทพื้นคอนกรีตที่ว่างหน้าห้องปั้มน้ำตามความยาวของโรงปั้มน้ำจนชนขอบ 3 เมตร
7.3 ทางคณะกรรมการฯ มอบหมายให้ทางบริษัททำทรายล้างฐานเสาธงด้านทิศเหนือเนื่องจากตามแบบไม่ได้กำหนดไว้ ส่วนสีทรายล้างให้กำหนดตามที่เหมาะสมกับพื้นยางตาตั้นสีน้ำเงิน
7.4 ทางคณะกรรมการฯ มอบหมายให้ทางบริษัททำบ่อพักน้ำเพิ่ม 1 จุด พร้อมฝาปิดตรงขอบถนนด้านทิศตะวันตก เพื่อกันท่ออุดตันในอนาคต (ท่อระบายน้ำลงลำเหมืองรถไฟ ท่อที่ 3)
7.5 คณะกรรมการพบว่ามีหญ้าแห้งตายบริเวณทิศตะวันตกของสนามพื้นที่ประมาณ 10 ตารางเมตร ทางบริษัทฯ รบปากเปลี่ยนหญ้าใหม่
7.6 สำหรับท่อระบายน้ำด้านทิศตะวันตกบ่อที่ 1 ที่อุดหนุน ขอให้ทางบริษัทออกแบบวางระบบท่อพร้อมงบประมาณให้ด่วน
7.7 คณะกรรมการพบว่าพื้นที่หัวกระโหลดทั้ง 2 ด้านได้มีการลงยางแอสฟลัลติกเรียบร้อยแล้ว และกำลังติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างบนตอม่อตามแบบที่ตกลงกันไว้

 จำนวนผู้อ่าน 41 ครั้ง

Keep