Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสอบคัดเลือก โครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ (OSP)
 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสอบคัดเลือก โครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ (OSP) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ซึ่งในการจัดสอบครั้งนี้มีนักเรียนภาคเหนือสมัครเข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน 265 คน เป็นนักเรียนมงฟอร์ต จำนวน  40 คน


มาสเตอร์  สุวรรณ    อินทรชิต ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 13 ครั้ง จาก งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน