สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสอบคัดเลือก โครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ (OSP)


สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสอบคัดเลือก โครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ (OSP) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ซึ่งในการจัดสอบครั้งนี้มีนักเรียนภาคเหนือสมัครเข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน 265 คน เป็นนักเรียนมงฟอร์ต จำนวน  40 คนจำนวนผู้อ่าน 47 ครั้ง

Keep