งานวัฒนธรรมจีน " ศาสตร์ทั้ง 6 "


งานแสดง งานวัฒนธรรมจีน " ศาสตร์ทั้ง 6 " เป็นการ แสดงศาตร์ โบราณ ทั้ง 6 ของจีนโบราณ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "ศาสตร์ทั้ง6"
ได้แก่ 
礼 (หลี่ )หมายถึง ธรรมเนียม มารยาท 
乐 (เย่ว) หมายถึง ดนตรี 
射 (เช่อ) หมายถึง ทักษะการยิงธนู 
御 (อวี้) หมายถึง ทักษะการขี่ม้า 
书 ( ซู ) หมายถึง การเขียนอักษร
数 (ซู่) หมายถึงทักษะการคำนวนจำนวนผู้อ่าน 119 ครั้ง

Keep