กิจกรรม MC RUN ครั้งที่ 3


สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย จัดกิจกรรม MC RUN ครั้งที่ 3 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้อ่าน 289 ครั้ง

Keep