ประกาศผลการสอบคณิตศาสตร์นานาชาติรอบแรก สพฐ.ประจำปีพ.ศ2563


นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้เข้าร่วมแข่งขันคณิศาสตร์นานาชาติสพฐ.ประจำปีการพ,ศ2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ปรากฏผลดัังใบแนบ ในรายชื่อนี้นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองและเหรียญเงินจะมีสิทธิ์ได้เข้าสอบแข่งขันระดับประเทศรอบที่สองต่อไปจำนวนผู้อ่าน 91 ครั้ง

Keep