การแสดง MC NIGHT #10 "We are MC Infinitely United" ม.1 และ ม.4


กิจกรรมการแสดงออกของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย MC NIGHT ประจำปีการศึกษา 2562 ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ “We are MC Infinitely United” วันที่ 24 มกราคม 2563 เป็นการแสดงของระดับชั้น ม.1 และ ม.4
จำนวนผู้อ่าน 271 ครั้ง

Keep