ส่งความสุขปีใหม่ 2563


ผู้อำนวยการ ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ เข้าพบกงสุลใหญ่ ฌอน เค โอนีลล์ กงสุลใหญ่แห่งสถานกงสุลอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กงสุลใหญ่ เหริน  หยี่เซิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ  กงสุลใหญ่ ฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เพื่อสวัสดีปีใหม่ และพูดคุยแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษา จำนวนผู้อ่าน 74 ครั้ง

Keep