ร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2020 และงานฉลองครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทย


ผู้อำนวยการ ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์ และครูผู้สอนวิชาภาษาจีน ร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2020 และงานฉลองครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่าง จีน - ไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จำนวนผู้อ่าน 86 ครั้ง

Keep