ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนจากประเทศเกาหลีใต้


ผู้อำนวยการ ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนจากประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563จำนวนผู้อ่าน 79 ครั้ง

Keep