ต้อนรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาปริญญาโทและอาจารย์ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
จำนวนผู้อ่าน 158 ครั้ง

Keep