ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 2


ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 2 (MCSR)

วันที่ 9-11 มกราคม 2563

ณ โรงเรีนบ้านปางตอง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำนวนผู้อ่าน 240 ครั้ง

Keep