นศท.ชั้นปีที่ 3 (หญิง) ฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2562 ผลัดที่ 1


นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (หญิง) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 4 นาย ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา2562 ผลัดที่ 1 ห้วงการฝึก ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญจากการฝึก นำความรู้ที่ได้จากการฝึกภาคปกติไปปฏิบัติในการฝึกภาคสนาม สัมผัสการฝึกซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากการฝึกในที่ตั้งทั้งในเรื่องภูมิประเทศ และสภาพอากาศ โดยการจัดการการฝึกเป็นไปตามหลักสูตรการฝึก นศท. นศท.ชั้นปีที่ 3 หญิง เน้นการปฐมพยาบาล

เรื่องที่ทำการฝึกมีดังนี้

- การยิงปืนตามหลักสูตร (หลักสูตรเดียวกับ นศท. ชั้นปีที่ 3 ชาย)

- การติดต่อสื่อสาร

- การฝึกสงครามเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ (คชรน.)

-  การฝึกดำรงชีพในป่า

 -  การฝึกการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน (ช่วยฟื้นคืนชีพ, ห้ามเลือดและตกแต่งบาดแผล, เข้าเผือกดัดแปลง, ลำเลียงผู้ป่วย)

 - การเสริมสร้าง นศท. เป็นแกนนำเยาวชน

 - การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ สร้างการรับรู้ตามนโยบายของ ผบ.ทบ.


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 130 ครั้ง

Keep