พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น คามิณทร์ ปีการศึกษา 2562


ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคุณเศรษฐ์ ชุมศิลป์ นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 รุ่น Carmynn (คามิณทร์) ณ หอประชุมเซนต์โยเชฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนผู้อ่าน 374 ครั้ง

Keep