งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกับบริษัท Owl Education


งานวิเวทศสัมพันธ์ และส่งเสริมการศึกษาต่อ ต้อนรับคณะอาจารย์จาก Owl Education  เพื่อพูดคุย และศึกษาความเป็นไปได้ในการทำความตกลงร่วมกันด้านการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ในประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศเยอรมนี และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษาต่อ  ณ  ประเทศเยอรมัน  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

 จำนวนผู้อ่าน 103 ครั้ง

Keep