การจัดกิจกรรมลูกเสือร่วมกับ Jurong West Secondary School, Singapore


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมกับ Jurong West Secondary School, Singapore ร่วมกันจัดกิจกรรมลูกเสือ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โดยมีลูกเสือจากประเทศสิงคโปร์จำนวน 12 นาย พร้อมกับครู จำนวน 2 คน โดยมีกิจกรรม การเอาชีวิตรอดในป่า ได้แก่ การก่อกองไฟ การทำอาหาร การผูกเงื่อนเชือก คอมมานโดคู่

 จำนวนผู้อ่าน 126 ครั้ง

Keep