ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศมาเลเซีย


ฝ่ายวิชาการ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศมาเลเซีย เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวนผู้อ่าน 104 ครั้ง

Keep