การเรียน MC Online Classroom 2020 เฟสที่ 1 และ 2


วันที่ 27 เม.ย – 1พ.ค 2563 ฝ่ายวิชาการได้จัดการเรียนการสอน MC Online Classroom 2020 เปิดสอนสดๆ พร้อมกัน Online ทุกระดับชั้น


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้อ่าน 238 ครั้ง

Keep