อนาคตของการศึกษา (The future of Education) หลัง COVID-19


อนาคตของการศึกษา (The future of Education) หลัง COVID-19

1. การเรียนการสอนจะย้ายจากห้องเรียนไปเป็นออนไลน์ - แนวโน้มอันนี้ มีให้เห็นแล้วในปัจจุบัน ต้องขอบคุณไวรัสโคโรน่า ที่ทำให้อนาคตมาถึงเราเร็วกว่าที่คิดจริงๆ ปัญหาที่จะตามมาคือ คุณครูหลายท่านไม่คุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีและการสอนแบบออนไลน์ ที่ต้องพูดอยู่คนเดียวกับกล้อง โดยไม่เห็นนักเรียน

2. จำนวนครูจะน้อยลง - ในแต่ละวิชา จะเหลือแค่ครูเก่งๆ เพียงไม่กี่คน และครูหนึ่งคนจะสอนนักเรียนครั้งละล้านคน (ผ่านห้องเรียนออนไลน์)​ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมากมายเหมือนปัจจุบัน อีกต่อไป

3. ครูจะเป็นอาชีพที่มีค่าจ้างสูงมาก - เพราะคนที่จะประกอบอาชีพเป็นครูได้ ต้องเก่งขั้นเทพ ไม่เพียงแต่มีความรู้ในเรื่องที่สอนอย่างลึกซึ้งเท่านั้น ยังต้องมีความสามารถในการออกแบบการสอนออนไลน์ให้เป็นInteractive ได้ มีสไตล์การสอนที่สนุก น่าสนใจ และเข้าใจง่าย รวมทั้งต้องมีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีและการใช้เครื่องมือสื่อสารสำหรับโลกดิจิทัล เป็นอย่างดี อีกด้วย

4. บทบาทของครูจะเปลี่ยนไป - ในอนาคต นักเรียนสามารถเรียนเนื้อหา (Content) จากที่ไหนก็ได้ในโลกออนไลน์ บทบาทของครูจะไม่ใช่ผู้ให้ความรู้ (Teacher) อีกต่อไป แต่จะเปลี่ยนเป็นผู้กระตุ้นการเรียนรู้(Facilitator) แทน

5. การบริจาคหรือให้ความรู้เป็นทาน จะทำได้ง่ายขึ้น - เครื่องไม้เครื่องมืออย่างคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือหรือแทปเล็ทที่ไม่ใช้แล้ว สามารถนำไปบริจาคให้องค์กรการกุศลต่างๆ เพื่อนำไปโหลดแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา แล้วจัดส่งไปให้เด็กในประเทศด้อยพัฒนา ใช้ในการเรียนหนังสือต่อไป เพราะการเรียนรู้จะทำได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องมีครู ไม่ต้องมีห้องเรียน !

6. การเรียนรู้จะใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Vertual Reality) มากขึ้น - เช่น เรียนประวัติศาสตร์ ก็สามารถใส่อุปกรณ์เพื่อกลับไปดูเหตุการณ์ที่เสมือนเกิดขึ้นจริงได้ หรือเรียนหมอก็สามารถสวมอุปกรณ์แล้วเข้าไปดูอวัยวะต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ได้ทันที เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Cr. หนังสือ “The future is faster than you think” เขียนโดย Peter H. Diamandis และ Steven Kotler

# MC Online Classroom
# MC Smart Classroom

https://m.youtube.com/watch?v=ULlaS06CMH0&feature=emb_title

https://gebtoktourthai.com/archives/892
จำนวนผู้อ่าน 398 ครั้ง

Keep