การประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 ปี 2563 (20 กรกฎาคม 2563)


ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 
ฝ่ายวิชาการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานที่สังกัดฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมตึกเซนต์แมรี่ เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโรงเรียน ติดตาม มอบหมาย และปรึกษาหารือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 22
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
1.
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 386 ครั้ง

Keep