กิจกรรม Road Show โรงเรียนรพีเลิศวิทยา และโรงเรียนอรพินพิทยา จังหวัดลำพูน


กิจกรรม Road Show โรงเรียนรพีเลิศวิทยา และโรงเรียนอรพินพิทยา จังหวัดลำพูน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2563

โดยงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมกับงานแนะแนว ได้ออกไปแนะแนวการศึกษาต่อ ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดังกล่าว


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 5
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 488 ครั้ง

Keep