ประชุมวางแผนการดำเนินงาน จัดทำวีดีโอแนะนำโรงเรียน ปีการศึกษา 2563


ประชุมวางแผนการดำเนินงาน จัดทำวีดีโอแนะนำโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 โดย บริษัท PWork ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ร่วมงาน กับนักเรียน เพื่อการ  เพื่อจะจัดทำวีดีโอ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลับ ปี 2563 โดยมีนักเรียน มาช่วยดำเนินการรับฟังและข้อเสนอแนะ เพื่อมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ การถ่ายทำจะเริ่ม วันที่ 3-10 สิงหาคม 2563 และ กระบวนการตัดต่อ 11-17 สิงหาคม 2563 และจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ทาง Facebook: Montfort College Secondary Section


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 254 ครั้ง

Keep