กิจกรรม Road Show โรงเรียนอนุบาล เชียงใหม่


 

กิจกรรม Road Show โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2563

โดยงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมกับงานแนะแนว ได้ออกไปแนะแนวการศึกษาต่อ ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดังกล่าว


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 5
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 268 ครั้ง

Keep