EP International ขอแสดงความยินดีกับดช.ปิตุภูมิ ชัยเจริญวรรณ (นโม) ชั้น ม.3/A


แผนการเรียน English Programme Internationalขอแสดงความยินดีกับดช.ปิตุภูมิ ชัยเจริญวรรณ (นโม) ชั้น ม.3/A

ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน - JSTP

ระยะยาวรุ่นที่ 22 ประจำปี 2562-63โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

เงินเดือน และทุนทำโครงงานวิจัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยไปจนถึงจบการศึกษาระดับปริญญาเอก

เป็นหนึ่งเดียวจากจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้

โดยนัดทำสัญญารับทุนและร่วมเป็นเครือข่าย JSTP ระยะยาวที่ สวทช.วันที่ 9 สิงหาคม 2563


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 428 ครั้ง

Keep