ขอแสดงความยินดีกับทีม Blurfilmproductions ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อ ผลงาน “สิทธิของเราใช้ซะ” สำนักงานศาลยุติธรรม


การประกวดภาพยนตร์สั้นหัวข้อ “สิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องหาและจำเลยในการขอปล่อยชั่วคราว” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่การปล่อยชั่วคราว และสนับสนุนให้การบังคับคดีผู้ประกันของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติ จากนายวิทยา ทองอยู่ยง ผู้กำกับภาพยนตร์ นางสาวอมราพร แผ่นดินทอง นักเขียนบทและอาจารย์สอนเขียนบทภาพยนตร์ และนายสุพจน์ พงษ์พรรณเจริญ พิธีกรและนักแสดง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยทีม Blurfilmproductions จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อ ผลงาน “สิทธิของเราใช้ซะ” ได้รับเงินทุนการศึกษา 50,000 บาท และเกียรติบัตร ได้เข้ารับรางวัล ณ สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยมี นายจิณณ์ จันพิชัยโกศล ผู้กำกับ นักเรียนระดับชั้น ม.6/9 และทีมงาน MCTV จำนวน 10 คน

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 10
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 543 ครั้ง

Keep