ขั้นตอนการจำหน่ายอาหาร Online


เรื่อง ขั้นตอนการจำหน่ายอาหาร Online  

          ในขณะนี้โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้เปิดการจำหน่ายอาหาร Online เพื่อลดการต่อแถวซื้ออาหารเป็นเวลานานๆ ตลอดจนลดการเว้นระยะห่างตามนโยบาย  social-distancing และที่สำคัญเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้วางแผนร่วมกันในการคัดเลือกอาหารที่จะรับประทานอย่างมีประโยชน์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี

            1. นักเรียนเติมเงินเข้าระบบซื้ออาหารออนไลน์ ในระบบ Student Dashboard  โดยเติมเงินที่บูธหน้าโรงอาหาร (ขั้นต่ำ 100 บาท) 

            2. นักเรียนเข้าระบบ Student Dashboard และเข้าตรงเมนู สั่งอาหารออนไลน์

            3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการซื้อ (เลือกวันที่ที่จะสั่งอาหาร -เลือกมื่อที่จะสั่งอาหาร คือ มือเที่ยง)

            4. เลือกอาหารที่ต้องการ และยืนยันการสั่งอาหาร

           5.  นักเรียนมารับอาหาร บริเวณโถงหน้าโรงอาหาร โดยระบบจะสแกนใบหน้าเพื่อเช็คความถูกต้องและยืนยันตัวตนของผู้สั่งอาหาร (หากนักเรียนไม่มารับอาหารจะถูกเก็บไว้ถึงเวลา 16.00 น. นักเรียนสามารถติดต่อรับได้ที่งานโภชนาการภายในโรงอาหาร หากไม่มารับอาหารในเวลาที่กำหนดอาหารจะถูกทำลายหรือแปรสภาพต่อไป)


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 58 ครั้ง

Keep