กิจกรรม "พี่แนะน้อง"


งานแนะแนวจัดกิจกรรม "พี่แนะน้อง"  โดยการเชิญศิษย์เก่าคนเก่งที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะต่าง ๆ มาให้ความรู้กับนักเรียน ม.6 เพื่อแนะนำ  ให้ข้อมูล  และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนจำนวนผู้อ่าน 52 ครั้ง

Keep