ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563


ฝ่ายวิชาการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานที่สังกัดฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30  น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมตึกเซนต์แมรี่ เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโรงเรียน ติดตาม มอบหมาย และปรึกษาหารือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ หลังจากนั้น เวลา 14.00 น. ฝ่ายวิชาการรับการนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 โดยผู้อำนวยการ และคณะอนุกรรมการนิเทศติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 20
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 238 ครั้ง

Keep