พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563


พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ
จำนวนผู้อ่าน 65 ครั้ง

Keep