ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน MCTV  ทีม Blurfilmproductions. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการประกวดคลิปวิดีโอ


ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน MCTV  ทีม Blurfilmproductions. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการประกวดคลิปวิดีโอ" สัญจรดี วิถีไทย " จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเล็ก กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 166 ครั้ง

Keep