This is Montfort


"มงฟอร์ตโรงเรียนที่เรารัก" กับการเดินทางกว่า 90 ปี ที่เกิดจากความรัก ความผูกพันจาก ครู บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จวบจนปัจจุบันที่โรงเรียนของเราพัฒนาเป็นศูนย์รวมการศึกษาชั้นนำของประเทศ เป็นศูนย์รวมพบปะเพื่อน พี่น้อง กลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นจากรุ่นสู่รุ่น
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 246 ครั้ง

Keep