การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยกำหนดการแข่งขันในร 3 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมส่งหลักฐานทุกชนิดกีฬา ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียด 053-112325-16 ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนการ สามารถดาวโหลดเอกสารด้านล่าง ครับ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 124 ครั้ง

Keep